Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Personaleforeningen

i Restoen Regionshospitalet Herning

den 31. marts 2021 kl.18.30    

 

I henhold til referatet fra den 23. okt. 2019 er vi forpligtet til at afholde generalforsamling senest ultimo marts 2021.

På grund af sundhedsstyrelsens og regeringens anbefalinger er det ikke muligt  at gennemføre generalforsamlingen.

Derfor udsættes den på ubestemt tid.

Hvis du er uenig i denne beslutning, sender du en mail til formanden på vores hjemmeside perher.dk. 

 

Dagsorden er som følger

Valg af dirigent
Formandens beretning
Seniorafdelingens beretning
Kassererens beretning
Budget marts 2021- okt. 2021

Personaleforeningen PERHE s fremtid samt kommende arrangementer.

Valg til bestyrelsen .


Indkomne forslag fra bestyrelsen

 

1) Sidste frist for indmeldelse af nye medlemmer 1. maj 2021

2) Vedtægtsændring : Kan evt. resterende midler tilbagebetales til  medlemmer. ( Vi skal komme med 50.000,- kr til ny forening i DNV  Gødstrup )
3) Kan nuværende bestyrelse blive siddende til vi lukker foreningen ned i okt. 2021.

4) Nedlukning af personaleforeningen.

 

På valg er:

Ole Mortensen ( Modtager genvalg)

Heine Kristiansen. Modtager genvalg)

Suppl. Jørgen Vestergaard. ( Modtager genvalg)

Revisor suppl. Birte Rahbec ( modtager genvalg)